Jagodinska Pivara

jagodinska pivara

Jagodinska pivara spada u red prvih fabrika srpske industrije. Osnovana је 1852. godine i otpočela proizvodnju sa petnaestak radnika. Osnovne sirovine za proizvodnju piva – ječma, bilo је dovoljno u neposrednoj okolini. Njen prvi pravni vlasnik i osnivač је biо Filip Stanković, poznati marveni trgovac iz Smedereva, blizak saradnik Kneza Miloša. Sredinom šezdesetih godina 19. veka fabriku otkupljuje Jovan Nikolić Kosovljanin stočarski trgovac poreklom sa Kosova.

U prvom periodu (1852 – 1918), koji је najduže trajao, Jagodinska pivara је uspela da se od zanatske radionice razvije u stabilno industrijsko preduzeće.

U drugom periodu (1918 – 1945) akcionari su nastojali da dodatnim finansijskim sredstvima ubrzaju rad na obnovi ratom oštećenih objekata i mašina u Jagodinskoj pivari, pa je početkom 1921. Jagodinsko pivo ponovo stiglo do potrošača.

Proizvodile su se tri vrste piva: belo „moravac“ koje је imalo najveću potrošnju; crno „kosovo“ sa znatno manjom potrošnjom i „salvator“ sa znatnim procentom alkohola i ograničenom potrošnjom. Jagodinska pivara delila је sudbinu svog naroda i države. Rušena је dva puta: 1912. godine u Prvom balkanskom ratu i 1915. godine u Prvom svetskom ratu.

Treći period (1945 – 1982) spada u najznačajnije razdoblje razvoja Jagodinske pivare jer је posle 94 godina egzistencije u okviru privatnog i akcionarskog kapitala, dobila status državne, odnosno društvene svojine. Od 2010. godine pivara je još uvek u procesu restruktuiranja.

Čuveni jagodinski “Čiča” nije izmišljeni lik. On је zaista postojao. Radi se о legendarnom Milosavu Mitroviću (1892-1961), koji је rođen i živeo u selu Dragovo. Kao borac iz rata od 1914. do 1918. godine bio je teško ranjen, zbog čega su mu amputirane obe noge. Imao је čeze i konje i vozio se kako bi popio pivo u čuvenoj Šarenoj kafani u Jagodini. Tako је upoznao i neke radnike pivare, koji su radili u komercijali. On im se dopao, pa su ga fotografisali. Kada је nalepnica sa njegovim likom osvanula na flaši, silno se obradovao i verovao da će na taj način živeti večno. Zbog toga је deda Losa imao pravo da besplatno pije pivo u bilo kojoj kafani ili restoranu, gde se točilo i prodavalo jagodinsko pivo. Jagodinski Čiča, prisutan na bocama Jagodinske pivare, je zaštićen u međunarodnoj instituciji za zaštitu intelektualne svojine u Ženevi.

Proizvodi: Jagodinsko pivo