Niška Pivara – Istorijat, Proizvodi

niska pivara logo

Nišku pivaru osnovao je davne 1884. godine srpski industrijalac i zakupnik rudnika Jovan Apel. Apel poreklo vodi iz Austro-Ugarske, dok je u Kneževinu Srbiju je pristigao sa znatnim finansijskim kapitalom gde je 1865. godine otvorio pivaru u Aleksincu.

Nakon oslobođenja Niša od Turaka sagradio je parnu pivaru 1884. godine u Nišu, u podnožju brda Gorice pored same železničke stanice, koja je poslovala pod imenom „Pivara Jovana Apela i sinova“. Uz nju je otvorio i veliku pivnicu. Za potrebe pivare kupio je od Turaka šest hektara zemlje. Ovo zemljište bilo je jedno od tri najveća zemljišna poseda koji su vlasnici iz drugih mesta posedovali u ataru Niša. Kasnije je zemljište proširio.

Po njemu je kasnije čitav kraj dobio naziv „Apelovac“. Pivarama je upravljao sve do smrti 1907. godine kada su pivare u Aleksincu i Nišu nasledili sinovi Josif (1872-1927) i Hubert. Organizujući se na nov način, oni su se 1900. godine iz Aleksinca preselili u Niš i pivaru u Aleksincu transformisali u fabriku slada a pivaru u Nišu, koja je nosila naziv „Apelovac“, osavremenili pa je pored piva proizvodila i veštački led.

Niška pivara je danas u izuzetno lošem stanju, a ove godine bi konačno trebalo da dobije i novog vlasnika. Svojevremeno ova pivara je upošljavala 360 radnika i godišnje proizvodila 250.000 hektolitara piva, ali je nakon privatizacije i odlaska u ruke niškog biznismena Jovice Stefanovića Ninija, srozana do te mere da je 2012. godine konačno zatvorena. 2013. godine pokrenut je stečajni postupak a 2014. godine i konkurs za prodaju novom vlasniku.